Regler för Attefallshus i Sverige

post thumb
Attefallshus
by Nickolas/ on 20 Jun 2024

Regler för Attefallshus i Sverige

I Sverige har begreppet attefallshus blivit alltmer populärt de senaste åren, främst på grund av dess flexibilitet och förmåga att tillföra extra bostadsutrymme på befintliga tomter. Här undersöker din byggfirma i Uppsala dev regler och förordningar som styr byggandet av attefallshus, vilka möjligheter det erbjuder samt vilka begränsningar som finns.

Vad är ett Attefallshus?

Attefallshus är småhus som får byggas utan bygglov, förutsatt att de uppfyller vissa specifika krav. Begreppet härstammar från lagen om “åtgärder i vissa fall utan krav på bygglov”, vanligen kallad Attefallslagen, som antogs 2014. Dessa hus är uppkallade efter dåvarande bostadsministern Stefan Attefall.

Regler och krav för Attefallshus:

  1. Storlek och placering: Ett attefallshus får inte vara större än 25 kvadratmeter och måste placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen mot vägen. Det får inte heller byggas närmare än 4,5 meter från befintliga byggnader på tomten.
  2. Bygglov och anmälan: För att bygga ett attefallshus krävs inte bygglov, men en anmälan till kommunen är obligatorisk. Kommunen har då tre veckor på sig att godkänna eller avslå byggprojektet.
  3. Funktion: Attefallshuset får användas som komplementbostad, gäststuga, arbetsplats, eller annat ändamål som är förenligt med bostadshusets användning.
  4. Arkitektur och utseende: Husets utformning måste passa in i omgivningen och får inte avvika alltför mycket från det befintliga bostadshusets stil.
  5. Miljökrav: Attefallshuset ska uppfylla gällande byggnormer och energikrav som gäller för nybyggnation av småhus.

Fördelar och uUtmaningar med Attefallshus:

  • Flexibilitet: Möjligheten att bygga ett attefallshus ger ägare av småhus större flexibilitet att utöka sin boendeyta eller använda tomtyta på ett mer ändamålsenligt sätt.
  • Snabbhet: Processen att få tillstånd för ett attefallshus är snabbare och enklare än för traditionella byggprojekt som kräver bygglov.
  • Storleksbegränsning: Den maximala storleken på 25 kvadratmeter kan vara begränsande för vissa ändamål.
  • Grannsamverkan: Även om bygglovsprocessen är förenklad kräver den fortfarande att grannar underrättas och ges möjlighet att yttra sig, vilket kan förlänga processen om det finns invändningar.

Slutsatser

Attefallshus utgör en värdefull möjlighet för svenska fastighetsägare att utnyttja sin tomtyta effektivt och öka flexibiliteten i boendet. Genom att följa de specifika reglerna och kraven kan man bygga dessa småhus utan att behöva genomgå den mer komplicerade processen med att ansöka om bygglov. Det är en lagstiftning som främjar en mer anpassningsbar och hållbar stadsutveckling samtidigt som den respekterar grannars intressen och den lokala arkitekturen. Ett affefallshus höjer även marknadsvardet på ditt boeende. Läs om taxeringsvärde vs marknadsvärde och lär dig mer!